Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2012

adolescenter
5211 59af 390
Reposted fromkrzysk krzysk via404nolove 404nolove
adolescenter
już mi o nic nie chodzi.
— o nic kurwa.
Reposted fromcigarette04 cigarette04 via404nolove 404nolove
adolescenter
5248 c295 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaMissySleepy MissySleepy
adolescenter
9323 44da 390
Reposted fromsonaive sonaive viaMissySleepy MissySleepy

May 31 2012

adolescenter
6605 8c55 390
Reposted fromdarzyk darzyk viamef666 mef666
adolescenter
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska SCHYŁEK WIEKU
Reposted fromMissySleepy MissySleepy
adolescenter
stwierdzam szczęście, bo Twój uśmiech.
Reposted frommefir mefir viapatkju patkju

May 02 2012

adolescenter
Nie obiecuję Ci być bezbłędna, najlepsza czy idealna. Ale obiecuję być zawsze, pomimo wszystko.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana
adolescenter
6142 c84f 390
Reposted fromjajebie jajebie viawyidealizowana wyidealizowana
adolescenter
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
adolescenter
S: - Ał! Coś ty! A to za co?!
R: - Nie ma znaczenia, to już przeszłość!
S: - Ale boli nadal...
R: - O tak, przeszłość często boli. Można od niej uciekać, lub też... wyciągnąć z niej jakieś wnioski.
— Król lew
adolescenter
Kobieta jest Twoja, kiedy nie wstydzi się przy Tobie rozebrać. Mężczyzna jest Twój wtedy, gdy nie wstydzi się przy Tobie płakać.
Reposted fromlivhanna livhanna viawyidealizowana wyidealizowana
adolescenter
5603 5736 390
adolescenter
6436 9b89 390
Reposted fromsirsith sirsith viawyidealizowana wyidealizowana
adolescenter
1195 ac96 390
Reposted fromzzu zzu viaaleksandraw23 aleksandraw23
adolescenter
Zakochuje się w Tobie w każdej sekundzie życia i nieważne czy jesteś 1m ode mnie czy 317km. 
Reposted fromkasmii kasmii viaCuukierek Cuukierek
adolescenter

Przez cholerne nieporozumienie tak wiele można zniszczyć.

— mowdomniedalej
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaCuukierek Cuukierek
adolescenter
czasem chyba jeszcze Cię potrzebuję.
Reposted frommefir mefir viaCuukierek Cuukierek
adolescenter
Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.
Reposted fromawaken awaken viaperelka17 perelka17

April 24 2012

adolescenter
8010 4c2e 390
Reposted frommaua maua vialasdeszczowy lasdeszczowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl